เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Digital Transformation in Education : การปฏิรูปการใช้ดิจิทัลในทางการศึกษา

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ

การปฏิรูปการใช้ดิจิทัลในทางการศึกษา เค้าทำกันอย่างไร เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยของเทคโนโลยี 

 Digital Transformation in Education : การปฏิรูปการใช้ดิจิทัลในทางการศึกษา

โดย คุณประยุทธ์ ตั้งสงบ

Chief Technology Officer, IP, Huawei Enterprise Group

 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ

 

  1. Poster
  2. VDO ย้อนหลัง

โครงการนี้ไม่มี VDO ให้ชมย้อนหลัง