ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (PDF)

Category: Teaching doctor-patient communication skills
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 7

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 95.85 KB
Download 69

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 174.09 KB
Download 54

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 93.89 KB
Download 55

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 273.62 KB
Download 59

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 118.32 KB
Download 84

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 96.75 KB
Download 55

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 61.14 KB
Download 76