ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (PDF)

Category: การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 5

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 138.83 KB
Download 66

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 103.92 KB
Download 56

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 436.77 KB
Download 83

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 143.23 KB
Download 62

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 130.9 KB
Download 65