ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (PDF)

Category: การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 6

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 62.25 KB
Download 46

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 55.78 KB
Download 50

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 506.86 KB
Download 43

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 463.88 KB
Download 54

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 489.16 KB
Download 41

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 60.09 KB
Download 45