ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม (PDF)

Category: Effective Preclinical Teaching
Order Files by:
Default | Name | Date | Hits |
Downloads: 5

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 312.2 KB
Download 85

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 370.62 KB
Download 72

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 63.57 KB
Download 66

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 62.57 KB
Download 60

Author This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
File Size 56.27 KB
Download 77