เกร็ดความรู้ทางการศึกษา

เกร็ดความรู้ทางการศึกษา

ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory)
การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม (Situated Cognition)
การประมวลข้อมูลในการเรียน (Cognitive Information Processing)
ข้อแนะนำในการออกข้อสอบปรนัย (multiple-choice questions) (ตอนที่ 1)
ข้อแนะนำในการออกข้อสอบปรนัย (multiple-choice questions) (ตอนที่ 2)
ข้อแนะนำในการออกข้อสอบปรนัย (multiple-choice questions) (ตอนที่ 3)
ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) (ตอนที่ 1)
ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) (ตอนที่ 2)
ข้อแนะนำในการจัดสอบ OSCE (Objective Structured Clinical Examination) (ตอนที่ 3)
วิธีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน (passing standard) (ตอนที่ 1)
วิธีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน (passing standard) (ตอนที่ 2)
วิธีการตั้งเกณฑ์สอบผ่าน (passing standard) (ตอนที่ 3)
เทคนิคการสอนใน OPD
6 ประเด็นสำคัญในการจัดหลักสูตรและวางแผนการสอน
มาตรฐานการประเมินคุณภาพของการสอบ
สิ่งไม่พึงประสงค์ในการสอบ
ความแม่นยำของคะแนนสอบ (Reliability)
การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแพทย์ (Competency-based medical curriculum)
วัตถุประสงค์ของการสอน (Educational Objectives)
การจัดหมวดหมู่ของผลลัพธ์การศึกษา (Bloom's Taxonomy)
 
 
Powered by Phoca Download
ท่านสามารถเก็บคะแนน CPD / CME ได้จากระบบ SHEE Online Course โดยสามารถ Click ที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ

 

Free Joomla! templates by Engine Templates