สร้าง Account SHEE Online Course ใหม่
(สำหรับบุคลากรศิริราช)

ถ้าคุณคือบุคลากรภายนอกคณะฯ (บุคคลทั่วไป) คลิกที่นี่
ถ้าคุณเคยลงทะเบียน กรุณา ล็อคอิน / ย้อนกลับไปที่หน้าเว็บ


E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็น E-mail .....@mahidol.ac.th ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

คำเตือน
หากต้องการใช้งาน E-mail ที่เป็น ....@mahidol.edu หรือE-mail ของผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo และอื่นๆ จะต้องทำหนังสือบันทึกข้อความ เพื่อขอเปลี่ยนแปลง E-mail ที่ต้องการใช้ในการสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ***สามารถทำหนังสือผ่านทางระบบ E-document ได้

หากระบบขึ้นว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง" อาจมีผลจากสาเหตุอื่น ๆ เพื่อให้การตรวจสอบและแก้ไขทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ 1 วัน(วันเวลาราชการ) หากตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลให้ท่านทราบทาง E-mail
หากติดปัญหาในการสมัคร กรุณาติดต่อมาที่ 02-419-9978 / 02-419-5194 /
หรือติดต่อที่ พงษ์พันธ์ หิรัญตีรพล โทร. 0969497162

กรุณากรอกข้อมูลข้างบนให้ครบถ้วน และ กดปุ่มเพื่อตรวจสอบ

(ระบบนี้รับสมัครเฉพาะอาจารย์แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น)


สำหรับบุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถสั่งซื้อคอร์สออนไลน์ได้ที่ https://shee.si.mahidol.ac.th/onlinestore

ข้อมูลผู้สมัคร