Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
Coaching and mentoring roles of medical teachers - DVD
  • Coaching and mentoring roles of medical teachers - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Coaching and mentoring roles of medical teachers

โค้ชอย่างไรจึงจะดีและมีประสิทธิภาพ


1 ชุด ประกอบด้วยดีวีดี 2 แผ่น  รวม 10 session ดังนี้

Session 1 : คุณเป็น Coach และ Mentor แล้วหรือยัง                    รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 2 : ปัญหาของการ Coach และ Mentor นักศึกษาในปัจจุบัน รศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

Session 3 : เรามารู้จักนักศึกษาแพทย์ในยุคปัจจุบันกันเถอะ              ผศ. นพ.พนม เกตุมาน

Session 4 : แนวทางการ Coach และ Mentor นักศึกษาในปัจจุบัน          รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย,

                    และเทคนิคการโค้ชนักศึกษาแพทย์ให้รู้ ให้เก่ง ให้ดี           รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 

                                                                                                                 ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

Session 5 : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ครูแพทย์                          รศ. นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์

Session 6 : เรามาเป็น Mentor กันเถอะ                                       รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

Session 7 : เราฟังนักศึกษาแพทย์ดีแล้วหรือยัง                          ผศ. นพ.พนมเกตุมาน,

                                                                                                                ผศ. นพ.รัฐผล ตวงทอง

                                                                                                                รศ.ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

                                                                                                                อ. นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี

Session 8 : เราช่วยนักศึกษาให้ไปถึงฝันได้อย่างไร                          รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

Session 9 : เมื่อนักศึกษามีปัญหา                                             ผศ. นพ.พนมเกตุมาน,

                                                                                                                ผศ. นพ.รัฐผล ตวงทอง

                                                                                                                รศ.ดร. นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์

                                                                                                                อ. นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี

Session 10 : สรุป                                                               ผศ. พญ.กษณา รักษมณีวิธีการเปิดใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ชื่อ start-disc1.html

2. คลิก Open with เลือกเปิดด้วย Browser ที่แนะนำ ได้แก่ google chrome, firefox หรือ opera

    (ไม่แนะนำให้ใช้ Internet explorer)

3. ติดปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 2419 6637 / 0 2419 9978


เมื่อตรวจสอบว่าท่านชำระค่าสินค้าแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ แบบลงทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ (เวลาราชการ) หมายเหตุ : มีค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
   ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha

Coaching and mentoring roles of medical teachers - DVD

  • 450.00 บ.


สินค้าที่คล้ายกัน

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

รู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษาแพทย์ ยังมีเทคนิคขั้นสูงอีกมากมายที่..

3,000.00 บ.

Coaching and mentoring roles of medical teachers - Download

Coaching and mentoring roles of medical teachers - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Coaching and mentoring roles of medical teachersโค้ชอย่างไรจึงจะดีและมีป..

400.00 บ.

Coaching and mentoring roles of medical teacher - Online Course

Coaching and mentoring roles of medical teacher - Online Course

Coaching and mentoring roles of medical teacher - Online Courseโค้ชอย่างไรจึงจะดี และมีประสิทธิภาพหล..

3,000.00 บ.

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการศึกษา หรือ ค้นคว้าข้อเท็จจริง จากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำไปเปรียบเทียบ..

3,000.00 บ.