แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: mcq50dvd
สถานะสินค้า: Out Of Stock
450.00 บ.

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ -

Multiple Choice Question


1 ชุด ประกอบด้วยดีวีดี 2 แผ่น  รวม 10 session ดังนี้

Session 1 : หลักการพื้นฐานของข้อสอบปรนัย                          รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 2 : การวางแผนและจัดทำตารางกำหนดเนื้อหาข้อสอบ รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 3 : การสร้างโจทย์และตัวเลือกข้อสอบปรนัย              รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 4 : ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการสร้างข้อสอบปรนัย        รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย

Session 5 : ปัญหาในการสร้างข้อสอบปรนัย                           รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 6 : การผลิตข้อสอบและการจัดสอบ                           ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์

                                                                                                         คุณสุนันท์ มีเทศ

                                                                                                         คุณทศพร มาสวัสดิ์

Session 7 : การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย                     รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 8 : การตั้งเกณฑ์ผ่านการสอบ                                 รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 9 : การจัดทำคลังข้อสอบ                                       ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์

                                                                                                         คุณทศพร มาสวัสดิ์

Session 10 : สรุป                                                          รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์


วิธีการเปิดใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ชื่อ start-disc1.html

2. คลิก Open with เลือกเปิดด้วย Browser ที่แนะนำ ได้แก่ google chrome, firefox หรือ opera

    (ไม่แนะนำให้ใช้ Internet explorer)

3. ติดปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 2419 6637 / 0 2419 9978


เมื่อตรวจสอบว่าท่านชำระค่าสินค้าแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ แบบลงทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ (เวลาราชการ) หมายเหตุ : มีค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม