แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: mul50dvd
สถานะสินค้า: Out Of Stock
450.00 บ.

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ื 21

สร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ GEN Y


1 ชุด ประกอบด้วยดีวีดี 2 แผ่น  รวม 9 session ดังนี้

Session 1 : ความสำคัญของสื่อการสอนในการเรียนรู้ของนักศึกษา                    รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

                    และ หลักการพื้นฐานของการพัฒนาสื่อการสอน

Session 2 : กฎหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               อ. นพ.มาโนช โชคแจ่มใส

Session 3 : infographic ด้วย webtool และ                                                    คุณประเทือง นาคสิทธิ์

                    Google Apps for Education

Session 4 : E-learning ด้วย Moodle                                               คุณสุทิน โยกบัว

Session 5 : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์                ทีมวิทยากร

Session 6 : นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้                ผศ. ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี

Session 7 : Introduction to simulation                                         อ. นพ.ภูมิ์ ตริตระการ

Session 8 : การนำเสนอด้วย Powerpoint                                         รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

Session 9 : เทคนิคในการสร้างสื่อให้น่าสนใจ                                         อ. ดร.โสภิตา สุวุฒโฑ


วิธีการเปิดใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ชื่อ start-disc1.html

2. คลิก Open with เลือกเปิดด้วย Browser ที่แนะนำ ได้แก่ google chrome, firefox หรือ opera

    (ไม่แนะนำให้ใช้ Internet explorer)

3. ติดปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 2419 6637 / 0 2419 9978


เมื่อตรวจสอบว่าท่านชำระค่าสินค้าแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ แบบลงทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ (เวลาราชการ) หมายเหตุ : มีค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม