แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: sur99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
1,200.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,140.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,116.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,080.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 960.00 บ.

Survey research การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ้งเน้นการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น การศึกษาสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน , สภาพเศรษฐกิจ , ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชากร พนักงาน นักศึกษา ซึ่งการวิจัยเชิงสำรวจนี้ จะต้องมีการพัฒนาแบบสอบถามให้เหมาะสมกับคำถามวิจัย กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเก็บข้อมูล เมื่อพัฒนาแบบสอบถามได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะทำให้ผลวิจัยที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นด้วย


โดยในหลักสูตรนี้จะเป็นการต่อยอดความรู้ จากหลักสูตร พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ 


หัวข้อประกอบด้วย

  • Affect charecteristics in health science education
  • Defining measurement, scaling effective construct
  • Questionaire development
  • ภาคปฏิบัติ Questionaire development
  • Validity of questionaire

หลักสูตรนี้มีเวลาอบรมเทียบเท่า 4 ชั่วโมง

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม

แท็ก: การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)