Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review
 • การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review


หัวข้อ

 • ความสำคัญของ Systematic Review
 • ขั้นตอนการทำ Systematic Review
 • จริยธรรมการทำวิจัย Systematic Review
 • กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย
 • การอภิปรายและสรุปผล
 • สรุปการอบรม

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 3 ชม. 

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
   ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review

 • 1,200.00 บ.


 • 10 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 1,140.00 บ.
 • 20 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 1,116.00 บ.
 • 50 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 1,080.00 บ.
 • 100 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 960.00 บ.

สินค้าที่คล้ายกัน

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการศึกษา หรือ ค้นคว้าข้อเท็จจริง จากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำไปเปรียบเทียบ..

3,000.00 บ.

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ..

3,000.00 บ.

การวิจัยผสมวิธี - Online Course

การวิจัยผสมวิธี - Online Course

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ..

250.00 บ.

การวิจัยเชิงคุณภาพ - Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพ - Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยยอดนิยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แต่...สำหรับผู้วิจัย หรือ ผู้ที่..

1,200.00 บ.

การวิจัยเชิงอนาคต - Online Course

การวิจัยเชิงอนาคต - Online Course

การวิจัยเชิงอนาคต หลาย ๆ คนอาจไม่เคยได้ยิน แต่ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีอยู่จริง ใช้งานได้จริง โหัวข้อ..

500.00 บ.

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ - Online Course

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ - Online Course

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ในต่างประเทศได้มีการใช้งานมาซักระยะ แต่สำหรับในประเทศไทยได้มีการเริ่มใช้ไม่..

500.00 บ.

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)

Survey research การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ้งเน้นการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น การ..

1,200.00 บ.

ป้ายกำกับ: การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review