Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
การประเมินโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ - Online Course
  • การประเมินโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ - Online Course

การประเมินโครงการนับว่าเป็นแนวคิดและเทคนิควิธีที่ใหม่สำหรับเมืองไทยและสาขาการศึกษา  การประเมินโครงการได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาพอสมควร  ในการประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ  ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดำเนินการหรือไม่  รวมถึงการศึกษาว่าในการดำเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง  และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และ สามารถวิเคราะห์โครงการได้

หัวข้อ

  • ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการประเมินโครงการและทฤษฎีที่นิยมใช้ในการประเมินโครงการ
  • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการและการพัฒนากรอบการประเมิน
  • แนวทางสร้างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินและวิธีการเก็บข้อมูลการประเมิน
  • ข้อพึงระวังในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 2 ชม.

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
   ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha

การประเมินโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ - Online Course

  • 500.00 บ.


  • 10 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 475.00 บ.
  • 20 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 465.00 บ.
  • 50 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 450.00 บ.
  • 100 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 400.00 บ.

สินค้าที่คล้ายกัน

Student Self Assessment and Peer Assessment in Health Science Education - Online Course

Student Self Assessment and Peer Assessment in Health Science Education - Online Course

Student Self Assessment and Peer Assessment in Health Science Educationการประเมินด้วยตนเองและการประเ..

1,200.00 บ.

ป้ายกำกับ: การประเมินโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ - Online Course