Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
การวิจัยผสมวิธี - Online Course
 • การวิจัยผสมวิธี - Online Course

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยผสมวิธี และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงการวิจัยผสมวิธี ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่มีการนำไปใช้งานทั่วโลก


หัวข้อ

 • ที่มาที่ไปและคุณค่าของวิจัยผสมวิธี
 • ความหลากหลายของรูปแบบการวิจัยผสมวิธีในปัจจุบัน
 • วิธีเขียนการวิเคราะห์และสรุปผลวิจัยผสมวิธี
 • ตัวอย่างงานวิจัยผสมวิธีที่น่าสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สรุปประเด็น

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1 ชม.

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
   ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha

การวิจัยผสมวิธี - Online Course

 • 250.00 บ.


 • 10 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 238.00 บ.
 • 20 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 233.00 บ.
 • 50 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 225.00 บ.
 • 100 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 200.00 บ.

สินค้าที่คล้ายกัน

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอนการวิจัยด้วยการสำรวจ - Online Course

การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นการศึกษา หรือ ค้นคว้าข้อเท็จจริง จากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และนำไปเปรียบเทียบ..

3,000.00 บ.

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course

พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ..

3,000.00 บ.

การวิจัยเชิงคุณภาพ - Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพ - Online Course

การวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยยอดนิยมที่ทั่วโลกให้การยอมรับ แต่...สำหรับผู้วิจัย หรือ ผู้ที่..

1,200.00 บ.

การวิจัยเชิงอนาคต - Online Course

การวิจัยเชิงอนาคต - Online Course

การวิจัยเชิงอนาคต หลาย ๆ คนอาจไม่เคยได้ยิน แต่ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มีอยู่จริง ใช้งานได้จริง โหัวข้อ..

500.00 บ.

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review

หัวข้อความสำคัญของ Systematic Reviewขั้นตอนการทำ Systematic Reviewจริยธรรมการทำวิจัย Systematic Revi..

1,200.00 บ.

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)

การพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ (Survey research)

Survey research การวิจัยเชิงสำรวจ เป็นรูปแบบการวิจัยที่มุ้งเน้นการเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น การ..

1,200.00 บ.

ป้ายกำกับ: การวิจัยผสมวิธี - Online Course