รหัสสินค้า: stu99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
1,200.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,140.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,116.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,080.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 960.00 บ.

Student Self Assessment and Peer Assessment in Health Science Education

การประเมินด้วยตนเองและการประเมินโดยเพื่อน ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ช่วยให้นักเรียนได้รับการทบทวนและปรับปรุงการเรียนรู้ ของตนเองผ่านการวิเคราะห์เป้าหมาย และการแลกเปลี่ยนความคิด การประเมินเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักเรียน อย่างต่อเนื่องและเป็นรากฐานของการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

หัวข้อประกอบด้วย

1. What is self assessment

2. How to do self assessment

3. Peer assessment

เวลาอบรมเทียบเท่า 3 ชั่วโมง

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม