แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: mtt99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
3,000.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,850.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,790.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,700.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,400.00 บ.

การจัดสอบ เพื่อวัดและประเมินผล ในโรงเรียนแพทย์นั้น มีหลายวิธีให้เลือกใช้ โดยในประเทศไทยนั้นเมื่อต้องการวัดผลนักศึกษาแพทย์ ก็จะใช้ MCQ, MEQ, OSCE เป็นหลัก ซึ่งการจัดสอบ 3 ประเภทนี้ ก็จะเข้าใจวิธีการจัดการสอบ การออกข้อสอบ การตรวจและวิเคราะห์ เพื่อให้การดำเนินการจัดการสอบนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้สามารถประเมินผลนักศึกษาแพทย์ได้ถูกต้อง 


นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดสอบได้อีกด้วย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ทำเป็นคลังข้อสอบ นำผลสอบแต่ละครั้งมาวิเคราะห์หาความยากง่ายในคอมพิวเตอร์ การจัดสอบ MCQ, MEQ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้กระดาษ หากสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการจัดสอบได้ ก็จะทำให้การทำงานนั้นรวดเร็วมากขึ้น และมีความถูกต้องเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


หัวข้อประกอบด้วย

 • ความสำคัญของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์
 • การจัดสอบปรนัยด้วยข้อสอบกระดาษ
 • การจัดสอบปรนัยด้วยคอมพิวเตอร์
 • การจัดสอบและการคุมสอบ
 • การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
 • การจัดสอบอัตนัยประยุกต์
 • การจัดการคลังข้อสอบ
 • ความสำคัญของการจัดสอบ OSCE
 • การสร้างข้อสอบ OSCE
 • การเตรียมการก่อนวันสอบ
 • การบริหารจัดการในวันสอบ
 • การวิเคราะห์คะแนนสอบ และการตัดสินผลสอบ OSCE

หลักสูตรนี้มีระยะเวลาอบรมเทียบเท่า 9 ชั่วโมง

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม

แท็ก: ความรู้ภาคทฤษฏีของการจัดสอบโรงเรียนแพทย์ - Online Course

สินค้าที่เกี่ยวข้อง