แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: ams99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
500.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 475.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 465.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 450.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 400.00 บ.

การประเมินโครงการนับว่าเป็นแนวคิดและเทคนิควิธีที่ใหม่สำหรับเมืองไทยและสาขาการศึกษา  การประเมินโครงการได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาพอสมควร  ในการประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลักคือ  ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ดำเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการดำเนินการหรือไม่  รวมถึงการศึกษาว่าในการดำเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง  และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และ สามารถวิเคราะห์โครงการได้

หัวข้อ

  • ความเข้าใจพื้นฐานเพื่อการประเมินโครงการและทฤษฎีที่นิยมใช้ในการประเมินโครงการ
  • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการและการพัฒนากรอบการประเมิน
  • แนวทางสร้างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินและวิธีการเก็บข้อมูลการประเมิน
  • ข้อพึงระวังในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 2 ชม.

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม

แท็ก: การประเมินโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ - Online Course

สินค้าที่เกี่ยวข้อง