แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: mix99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
250.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 238.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 233.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 225.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 200.00 บ.

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยผสมวิธี และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในหลักสูตรนี้จะพูดถึงการวิจัยผสมวิธี ซึ่งเป็นรูปแบบการวิจัยอีกประเภทหนึ่งที่มีการนำไปใช้งานทั่วโลก


หัวข้อ

  • ที่มาที่ไปและคุณค่าของวิจัยผสมวิธี
  • ความหลากหลายของรูปแบบการวิจัยผสมวิธีในปัจจุบัน
  • วิธีเขียนการวิเคราะห์และสรุปผลวิจัยผสมวิธี
  • ตัวอย่างงานวิจัยผสมวิธีที่น่าสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สรุปประเด็น

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 1.5 ชม.

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม

แท็ก: การวิจัยผสมวิธี - Online Course