แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: cls99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
3,000.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,850.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,790.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,700.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,400.00 บ.

การทำวิจัยทางการศึกษา ผู้วิจัยสามารถเลือกทำได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิจัยเชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยผสมวิธี และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในหลักสูตรนี้จะผู้ถึงการวิจัยในชั้นเรียน โดย การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน 

หัวข้อ

 • ทำไมอาจารย์ควรทำวิจัยในชั้นเรียน
 • วิจัยในชั้นเรียนต่างจากกับวิจัยทางการศึกษาอย่างไร
 • รู้หรือยังปัญหาในห้องเรียนของคุณคืออะไร
 • จะออกแบบวิธีแก้ไขปัญหาในห้องเรียนอย่างไร
 • วิธีประยุกต์วิจัยเชิงทดลองแก้ปัญหาในชั้นเรียน
 • วิธีวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัยเชิงทดลอง
 • วิธีเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเชิงคุณภาพ
 • วิธีวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ
 • ข้อบกพร่องที่พบบ่อยสำหรับงานวิจัยในชั้นเรียน
 • วิธีการประเมินคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
 • ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยในชั้นเรียน
 • Summary & Refection

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 2 วัน (14 ชม.)

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม

แท็ก: พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) - Online Course