แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: ths99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
3,000.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,850.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,790.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,700.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 2,400.00 บ.

เทคนิคการเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเขียนโครงร่างวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพคือสิ่งที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางและโครงสร้างของงานวิจัย โดยเน้นการระบุปัญหาวิจัยอย่างชัดเจนและกำหนดวัตถุประสงค์และคำถามวิจัยที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการวางแผนและดำเนินงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างสูง

หัวข้อประกอบด้วย

 • ที่มาและความสำคัญของปัญหา/ตั้งชื่องานวิจัยอย่างไรให้คนอ่านเข้าใจ
 • วิธีเขียนคำถามวิจัย/วัตถุประสงค์การวิจัยให้อ่านง่ายและชัดเจน
 • เลือกทฤษฎีการศึกษาอย่างไรให้ตรงกับงานวิจัย
 • ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และกรอบแนวคิดในการวิจัยคืออะไร
 • วัตถุประสงค์การวิจัยผูกมัดเราอย่างไร/วิจัยเรา รู้หรือยังว่าทรงไหน? ปริมาณ คุณภาพหรือผสมวิธี
 • วิธีอธิบายประโยชน์จากงานวิจัยให้ทุกคนสนใจ
 • เอกสารและงานวิจัยในอดีตจะใส่อะไรบ้างที่จำเป็น
 • ค้นหาทฤษฎีการศึกษาอย่างไรให้คุ้มเวลา
 • ประชากรและตัวอย่างในงานวิจัยเราเป็นใคร/ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญคือใคร/วิธีเขียนเกณฑ์ในการคัดเลือก
 • วิธีการสุ่ม
 • วิธีการคัดเลือก/วิธีการคำนวณขนาดตัวอย่าง
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วิธีตรวจสอบความตรง/ความเที่ยงในเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • ประเด็น IRB กับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรนี้มีระยะเวลาอบรมเทียบเท่า 9.5 ชั่วโมง

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม