แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: sys99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
1,200.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,140.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,116.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,080.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 960.00 บ.

การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการด้วยความเป็นระเบียบและเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นการรวบรวม การวิเคราะห์ และการสรุปผลจากงานวิจัยหรือข้อมูลที่เป็นระบบและอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

หัวข้อประกอบด้วย

  • ความสำคัญของ Systematic Review
  • ขั้นตอนการทำ Systematic Review
  • จริยธรรมการทำวิจัย Systematic Review
  • กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัย
  • การอภิปรายและสรุปผล
  • สรุปการอบรม

หลักสูตรนี้ มีระยะเวลาเที่ยบเท่าการอบรม 3 ชม. 

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม

แท็ก: การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย Systematic Review