Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course
  • การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ hot iconสร้างสื่อการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ GEN Z

โปรดระวังสินค้านี้

  • สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการซื้อเป็นของตนเอง ขอให้ท่านเลือกซื้อเพียงชิ้นเดียวต่อการซื้อ 1 ครั้ง
  • สำหรับลูกค้าองค์กร สามารถกรอกจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อเท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการ
  • สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการซื้อคอร์สนี้มากกว่า 1 และต้องการรวมกับคอร์สอื่น ๆ ให้ครบตามจำนวน เพื่อให้ได้ส่วนลดตามที่กำหนดไว้ ขอให้ติดต่อ Admin เพื่อขอรับส่วนลด

หลักสูตรที่ช่วยให้อาจารย์ ผู้สอน ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่น่าสนใจ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึง ตรงใจ และเกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเนื้อหาการอบรม เป็นดังนี้

เนื้อหาการอบรม

Session 1: หลักการพื้นฐานของการพัฒนาสื่อการสอน

Session 2: กฎหมายและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Session 3: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

Session 4: การสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง (simulation)

Session 5: วิทยาศาสตร์การเรียนรู้กับการพัฒนาสื่อการสอน

Session 6: การนำเสนอด้วย PowerPoint

Session 7: การสร้าง Infographic

Session 8: นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

Session 9: Mobile application ในการส่งเสริมการเรียนรู้

Session 10: เทคนิคในการสร้างสื่อให้น่าสนใจ

Session 11: Google Apps for Education

Session 12: e-learning ด้วย Moodle


หลังจากการอบรม ผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์จะได้รับประกาศนียบัตร


เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
   ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course

  • 3,000.00 บ.


  • 10 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 2,850.00 บ.
  • 20 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 2,790.00 บ.
  • 50 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 2,700.00 บ.
  • 100 ชิ้น ขึ้นไป ชิ้นล่ะ 2,400.00 บ.

สินค้าที่คล้ายกัน

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - DVD

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ื 21สร้างสื่อการเรียนการสอ..

450.00 บ.

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - Download

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21สร้างสื่อการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ ..

400.00 บ.

ป้ายกำกับ: การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course, GENZ, สื่อการสอนม สื่อการเรียนการสอน