แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: ass50dvd
สถานะสินค้า: Out Of Stock
600.00 บ.

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Assessment workshop for clinical teachers

วัดผลอย่างไร ให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรม


1 ชุด ประกอบด้วยดีวีดี 3 แผ่น  รวม 16 session ดังนี้

Session 1 : What is good assessment?                      รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์

Session 2 : How to choose assessment methods?                      รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์

Session 3 : Validity                                      ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

Session 4 : Reliability                                              รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์

Session 5 : Standard setting                              ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

Session 6 : Grading                                      รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์

Session 7 : Multiple-choice questions item development and review ศ. พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์

Session 8 : Multiple-choice questions item analysis              ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

Session 9 : Constructed response item development and review                  ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

Session 10 : Summary                                              รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์

Session 11 : OSCE item development and review              รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์, อ. นพ.อนิรุต วรวาท

Session 12 : Long case examination                              รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

Session 13 : Portfolio                                              ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

Session 14 : Workplace-based assessment                      ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

Session 15 : Clinical performance ratings                      รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์

Session 16 : Summary                                              รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรณีรัตน์


วิธีการเปิดใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ชื่อ start-disc1.html

2. คลิก Open with เลือกเปิดด้วย Browser ที่แนะนำ ได้แก่ google chrome, firefox หรือ opera

    (ไม่แนะนำให้ใช้ Internet explorer)

3. ติดปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 2419 6637 / 0 2419 9978


เมื่อตรวจสอบว่าท่านชำระค่าสินค้าแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ แบบลงทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ (เวลาราชการ) หมายเหตุ : มีค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ 

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม