แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: qda99w
สถานะสินค้า: พร้อมจำหน่าย
1,200.00 บ.

10 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,140.00 บ.
20 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,116.00 บ.
50 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 1,080.00 บ.
100 รายการขึ้นไป ลดเหลือ 960.00 บ.

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

เริ่มต้นด้วยการสร้างคำถามและเก็บข้อมูล พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโดยรอบอย่างมีระเบียบ ผู้เรียนสามารถจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการเปรียบเทียบและการจัดหมวดหมู่ เพื่อให้เห็นแนวทางของคำตอบได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ ผ่านการใช้กระบวนการที่เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่

หัวข้อประกอบด้วย

1. ความสำคัญและทฤษฎีเบื้องหลังการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2. การวิเคราะห์นิยามปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

3. วิธีจัดการข้อมูลเชิงคุณภาพก่อนนำมาวิเคราะห์ข้อมูล

4. แนวทางและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เนื้อหา

5. แนวทางและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แก่นสาระ

6. วิธีการเขียนสรุปผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์แก่นสาระ

เวลาอบรมเทียบเท่า 5.5 ชั่วโมง

เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม