Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
SHEE Course Online (Full Course)

SHEE Online Courses (Full Course)

SHEE Online Courses (Full Course)

คอร์สอบรมออนไลน์ มีระยะเวลาในการอบรม เริ่มต้นที่

ราคาหลักสูตร

เทียบเท่า

การอรม 

ระยะเวลา

อบรมออนไลน์

500 บาท2 ชม.30 วัน
1,500 บาท7 ชม.60 วัน
3,000 บาท14 ชม.120 วัน
4,500 บาท21 ชม.

180 วันยังไม่มีสินค้าในตระกร้า!