แบรนด์: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รหัสสินค้า: exm50dvd
สถานะสินค้า: Out Of Stock
450.00 บ.

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

จัดสอบที่ดีเขามีวิธีการอย่างไร


1 ชุด ประกอบด้วยดีวีดี 2 แผ่น  

Part 1

หัวข้อวิทยากร
Session 1 : ความสำคัญของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์รศ.ดร. นพ.เชิดศกดิ์ ไอรมณีรัตน์
Session 2 : การจัดสอบปรนัยด้วยข้อสอบกระดาษรศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์,
ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์,
คุณสุนันท์ มีเทศ
Session 3 : การจัดสอบปรนัยด้วยคอมพิวเตอร์รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์,
คุณสมบูรณ์ อุ่นเปีย,
คุณทศพร มาสวัสดิ์
Session 4 : การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยรศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์,
คุณสุนันท์ มีเทศ
Session 5 : การจัดสอบอัตนัยประยุกต์รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์,
คุณอนันต์ เกียรติกมลชัย
Session 6 : การจัดการคลังข้อสอบผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์,
คุณทศพร มาสวัสดิ์
Session 7 : สรุปการอบรมรศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์


Part 2

หัวข้อวิทยากร
Session 1 : ความสำคัญของการจัดสอบ OSCE และ การสร้างข้อสอบรศ.ดร. นพ.เชิดศกดิ์ ไอรมณีรัตน์
Session 2 : การเตรียมการก่อนวันสอบคุณปุณยนุช พินชู,
คุณอรวรรณ เอื้อกิจ,
คุณเอกสิทธิ์ ดีสั้น
Session 3 : การบริหารจัดการในวันสอบรศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์,
คุณปุณยนุช พินชู
Session 4 : Workshop จัดสอบ OSCE และ อภิปรายปัญหาในการจัดสอบรศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
Session 5 : สรุปรศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์วิธีการเปิดใช้งาน

1. คลิกขวาที่ไฟล์ชื่อ start-disc1.html

2. คลิก Open with เลือกเปิดด้วย Browser ที่แนะนำ ได้แก่ google chrome, firefox หรือ opera

    (ไม่แนะนำให้ใช้ Internet explorer)

3. ติดปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 2419 6637 / 0 2419 9978


เมื่อตรวจสอบว่าท่านชำระค่าสินค้าแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าและใบเสร็จ แบบลงทะเบียนภายใน

ระยะเวลา 5 วันทำการ (เวลาราชการ) หมายเหตุ : มีค่าจัดส่ง 50 บาทต่อ 1 การสั่งซื้อ เขียนรีวิว

หมายเหตุ: รูปแบบ HTML ไม่รองรับ!
ระบบป้องกันสแปม