ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Cognitive Test Development in Health Science Education

January 24, 2022
 Online workshop via ZOOM

 

 

Time:  Part 1:  Theory  09.00 am – 12.30 am   / Part 2:  Practice 1.30 pm – 4.00 pm.  

Platform:  Zoom Meeting

Language: English

Departments in charge

            Siriraj Health Science Education Excellence Center (SHEE), Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

 

Background

            The rising demand for 21st-century skills in educational systems has forced educators and curriculum developers to integrate the 21st-century skills e.g., learning skills, information and technology skills, life and career skills, into a curriculum. Designing practical assessments for these skills is also required to ensure that learners could meet expected learning outcomes and be qualified for the labor market in a disruptive era.

          In medical schools and health science institutions, multiple-choices exam and written are commonly used to measure cognitive skills, one of the 21st-century learning skills. Thus, assessment development in health science education is an essential part of curriculum management to prepare health science and education workforces.

          Siriraj Health Science Education Excellence Center (SHEE); therefore, has tailored this online workshop aimed to promote knowledge sharing on cognitive test development in health science education for health science educators, curriculum developers, educational researchers, and health science education administrators who could enhance the quality of teaching and learning.

 

Objectives

          To encourage health science professionals and educators to have basic understanding of principles of assessment, principles of MCQ development, principles of constructed response exam, MCQ development and constructed response exam

 

Content

            In this course, we will guide you to develop cognitive test in the context of health science education which is divided into two parts as follow:

       Part 1 : Theory  Basic principles of assessment / Principles of multiple-choice question (MCQ) development / Principles of constructed response

       Part 2 : Practice  MCQ development  / Constructed response exam

 

Details

            A full-day online workshop run by instructors from the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

 

Target  75 seats  (Part 1 : Theory 50 seats / Part 2 : Practice 25 seats)

 

Outcomes 

By the end of this course, you will be able to

  1. Develop and conduct effective assessments in health science education properly. 
  2. Explain basic principles of cognitive test development in health science education
  3. Exchange professional knowledge on assessment approaches in health science education. 

Assoc. Prof. Dr.Cherdsak Iramaneerat

 Education

Degree Degree Name Institute Year of Graduation
Ph.D.  Educational Psychology   University of Illinois at Chicago, Illinois, USA 2007 
M.H.P.E. Health Professions Education University of Illinois at Chicago, Illinois, USA 2004
Dip.   Colon and Rectal Surgery The Medical Council of Thailand  2015
Dip. Family Medicine The Medical Council of Thailand 2002
Dip. General Surgery The Medical Council of Thailand 2001
M.D. - Mahidol University, Thailand 1997

 

Faculty/Institute/College
Department of Surgery, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand

Interesting Research Topics or Specialties
     1. Educational psychology
     2. Medical education
     3. Colorectal surgery

Academic work as not part of the study for degree certificate and published and disseminated in accordance with the stipulated criteria regarding academic rank appointment in five retrospective years *

Types of Academic Work Title Standard Criteria and Weights Year of Publication
Published research work Somnuke P, Ramlee R, Ratanapaiboon W, Thommaaksorn P, Iramaneerat C, Duangekanong S, et al. Factors influencing preoperative chest radiography request for elective endoscopic procedures among medical personnel. PLoS ONE. 2020;15(11): e0242140. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0242140.
12 / 1 2020
  Iramaneerat C, Imjaijitt W, Pongpakatien J, Kitthaweesin T, Mahagita C. Dialogue Workshop Helps Improve Residents’ Understanding of Others. Royal Thai Army Medical Journal. 2019;72(3):201-8. 13 / 0.8 2019
  Udompet P, Lankha W, Janpraserd T, Iramaneerat C. The Spiritual Molding Process of being a Medical Practitioner:an Application of Phenomenology Qualitative Research. Journal of Behavioral Science for Development. 2018; 10(2):83-102. 12 / 1 2018
  Jitmungngan R, Iramaneerat C, Boonnuch W, Lohsiriwat D, Riansuwan W. Short-term outcomes and oncologic clearance of side-to-end anastomosis after low anterior resection in rectal cancer patients. J Med Assoc Thai. 2017;100(Suppl 2):40-7. 12 / 1 2018
  Iramaneerat C, Samranpanist O, Pasarat S, Anatakanchai M. Assessing the outcomes of team-based learning in surgery. J Med Assoc Thai. 2017;100(Suppl 2):24-32. 12 / 1 2018
  Iramaneerat C, Pasurawanich S. Resident duty hours and their impact on quality of life and residents’ happiness. J Med Assoc Thai. 2017;100 (Suppl 2):16-23. 12 / 1 2018
Academic articles Lertchaisataporn K, Iramaneerat C, Pongprasobchai S. editors. Training Physicians to Deliver Bad News Using Peer Role Play Compared to Standardized Patients. The 19th Thai Medical Education Conference; 2018 December 19-21; Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand: 2018. p.47-55. 11 / 0.4 2018
  Thitisagulwong S, Iramaneerat C, Lertbannapong T. editors. Test-enhanced Case-Based Learning: A Randomized Trial. The 19th Thai Medical Education Conference; 2018 December 19-21; Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand: 2018. p.62-7. 11 / 0.4 2018

 

 

Assoc. Prof. Tripop Lertbunnaphong

 Education

Degree Degree Name Institute Year of Graduation
Certificate in Learning to teach online Medical education University of New South Wales, Australia 2020
ESME certificate in Medical Education Medical education Association for Medical
Education in Europe
(AMEE), UK
2012
Dip.  Obstetrics and Gynaecology The Medical Council of Thailand  2007
M.D. - Mahidol University, Thailand 2001

 

Faculty/Institute/College
Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand

Interesting Research Topics or Specialties
  1. Obstetrics: Postpartum hemorrhage
  2. Medical education

Academic work as not part of the study for degree certificate and published and disseminated in accordance with the stipulated criteria regarding academic rank appointment in five retrospective years *

Types of Academic Work Title Standard Criteria and Weights Year of Publication
Published research work Leetheeragul J, Sirisomboon R, Pimol K , Lertbunnaphong T, Limsiri P. Incidence and Pregnancy Outcomes of Primary Postpartum Hemorrhage Following Implementation of Postpartum Drape with a Calibrated Bag after Normal Vaginal Delivery. Siriraj Med J. 2020;72(3):219-25 3 / 1 2020
  Souvannavong-Vilivong X, Sitticharoon C, Klinjampa R, Keadkraichaiwat I, Sripong C, Lertbunnaphong T, et al. Placental expressions and serum levels of adiponectin, visfatin, and omentin in GDM. Acta Diabetol.2019;56(10):1121-31. 3 / 1 2019
  Klinjampa R, Sitticharoon C, Souvannavong-Vilivong X, Sripong C, Keadkraichaiwat I, Lertbunnaphong T, et al. Placental Neuropeptide Y ( NPY) and NPY receptors expressions and serum NPY levels in preeclampsia. Exp Biol Med (Maywood). 2019;244(5):380-8. 3 / 1 2019
  Amornpetchakul P, Lertbunnaphong T, Boriboonhiransarn D. et al. Intravenous carbetocin versus intravenous oxytocin for preventing atonic postpartum hemorrhage after normal vaginal delivery in high-risk singleton pregnancies: a triple-blind randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet. 2018;298:319-27. 3 / 1 2018
  Sitticharoon C, Klinjampa R, Vilivong XS, Chatree S, Boonpuan P, Sripong C, Nway NC, Lertbunnaphong T. Serum Neuropeptide Y and Leptin Levels compared between Non-pregnant and Pregnant Women in Overall,Non-obese, and Obese Subjects. Siriraj Med J. 2018;204-12. 3 / 1 2018
  Sitticharoon C, Vilivong XS, Klinjampa R, Churintaraphan M, Nway NC, Keadkraichaiwat I, Lertbunnaphong T. Serum Adiponectin, Visfatin, and Omentin compared between Non-pregnant and Pregnant women in Overall, Non-obese, and Obese subjects. Siriraj Med J 2018;219-26. 3 / 1 2018
Academic articles Hokierti C, Raksamani K, Lertbannapong T. editors. Barriers And Facilitating Factors to Pass National License Examinations: Suggestions from International Medical Graduates. The 20th Thai Medical Education Conference; 2019 December 11-13; Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand: 2019. p. 2283-90. 11 / 0.4 2019
  Worawat A, Raksamani K, Lertbannapong T. editors. Medical Students’ Attitudes Toward Rural Practice: Effect of Rural Background and Rural Clinical School Placement. Proceeding of Graduate Research Forum 2019; 2019 May 16th and 23rd; Post-Graduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University: 2019. p.332-40. 11 / 0.4 2019
  Phoson P, Raksamani K, Lertbannapong T. editors. Relationship among self-directed learning readiness, achievement motivation and academic achievement of nurse anesthetist students. Proceeding of Graduate Research Forum 2019; 2019 May 16th; Post-Graduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University: 2019. p.341-5. 11 / 0.4 2019

 

 

Assoc. Prof. Kasana Raksamani

 Education

Degree Degree Name Institute Year of Graduation
M.H.P.E. Health Professions Education Maastricht University,The Netherlands 2015
Dip.  Anesthesiology The Medical Council of Thailand  2003
M.D. - Chulalongkorn University, Thailand 1999

 

Faculty/Institute/College
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand

Interesting Research Topics or Specialties
  1. Approaches to teaching and learning
  2. Curriculum redesign
  3. Medical education

Academic work as not part of the study for degree certificate and published and disseminated in accordance with the stipulated criteria regarding academic rank appointment in five retrospective years *

Types of Academic Work Title Standard Criteria and Weights Year of Publication
Published research work Raksamani K, Atisook R, Samerchua A, Manomayangkul K, Aroonpruksakul N. Predicting Uncuffed Endotracheal Tube Size in Anesthetized Children by Ultrasonography: A Randomized Controlled Trial. J Med Assoc Thai. 2018;101(9):117-24. 12 / 1 2018
Academic articles  Suwantarat N, Raksamani K, Vanicharoenchai V. editors.The Effectiveness of Self-Directed Learning Augmented Reality Handouts for Learning Medical Microbiology and Infectious Diseases in Medical Students. Proceeding of Graduate Research Forum 2020; 2020 May 12th; Post-Graduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University: 2020. p.281-94. 11 / 0.4 2020
  Hokierti C, Raksamani K, Lertbannapong T. editors. Barriers And Facilitating Factors to Pass National License Examinations: Suggestions from International Medical Graduates. The 20th Thai Medical Education Conference; 2019 December 11-13; Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand: 2019. p. 2283-90. 11 / 0.4 2019
  Worawat A, Lertbannapong T, Raksamani K. editors. Medical Students’ Attitudes Toward Rural Practice: Effect of Rural Background and Rural Clinical School Placement. Proceeding of Graduate Research Forum 2019; 2019 May 16th and 23rd; Post-Graduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University: 2019. p.332-40. 11 / 0.4 2019
  Phoson P, Raksamani K, Lertbannapong T. editors. Relationship among self-directed learning readiness, achievement motivation and academic achievement of nurse anesthetist students. Proceeding of Graduate Research Forum 2019; 2019 May 16th; Post-Graduate Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University: 2019. p.341-45. 11 / 0.4 2019
  Hortrakul P, Mandee S, Raksamani K. editors. Structured Reflective Writing to Increase Confidence Levels in Emergency Obstetric Anesthesia of Nurse Anesthetist Students. The 19th Thai Medical Education Conference; 2018 December 19-21; Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand: 2018. p.68-79. 11 / 0.4 2018
Books กษณา รักษมณี, ธัชวรรณ จิระติวานนท์, บรรณาธิการ. Non-technical skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์. กรุงเทพฯ: บริษัทพีเอ ลีฟวิ่ง จำกัด; 2562. [ISBN 9786164432512]. 8 / 1 2019

 

 

Asst. Prof. Suprapath Sonjaipanich

 Education

Degree Degree Name Institute Year of Graduation
Postgraduate Diploma Medical Education University of Dundee, Scotland UK. 2010
Dip.  Pediatrics The Medical Council of Thailand 2004
Certificate Clinical Science Mahidol University, Thailand 2002
M.D.   Mahidol University, Thailand 1998

 

Faculty/Institute/College
Department of Pediatrics, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University, Thailand

Interesting Research Topics or Specialties
  1. Medical education
  2. Ambulatory pediatrics, General pediatrics

Academic work as not part of the study for degree certificate and published and disseminated in accordance with the stipulated criteria regarding academic rank appointment in five retrospective years *

Types of Academic Work Title Standard Criteria and Weights Year of Publication
Published research work Manaboriboon B, Akkayakul W, In-ew S, Sonjaipanich S. Confidence and Practice Towards Adolescent Health Care among Pediatric Post-Graduate Year (PGY) Trainees in Thailand. J Adolesc Health. 2018;62(2): S104. 11 / 0.4 2018
Academic articles  Tritrakarn P, Vichitvejpaisal P, Sonjaipanich S. editors. Outcome of The Faculty Development Workshop in Simulation-Based Medical Education Using Kirkpatrick's Model. [Internet]. Bangkok: TMEC The 20th Thai Medical Education Conference; 2019 December 11-13; Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand: 2019. p. 2300-8. 11 / 0.4 2019
  Tantiwongsekunakorn A, Sonjaipanich S, Kriengsoontornkij W. editors. A Study of Attitudes Relating to Home Health Visit Among Applied Thai Traditional Medical Students. The 20th Thai Medical Education Conference; 2019 December 11-13; Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand: 2019.p. 2273-82. 11 / 0.4 2019
Books สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์. อาเจียน ใน: สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, วิฐารณ บุญสิทธิ, วาณี วิสุทธิเสรีวงศ์, รัตนาวลัย นิตายารมย์, อัจฉรา สัมบุณณานนท์. ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: พี เอ ลิฟวิ่ง จำกัด; 2559. หน้า 855–63. 8 / 1 2019

 

 

Asst. Prof. Dr.Yodying Dangprapai

 Education

Degree Degree Name Institute Year of Graduation
Certificate of completion Excellence in Learning and Teaching Academy of Continuing Professional Development in Education Macquarie University, Australia and Mahidol University, Thailand 2019
Ph.D. Physiological Sciences University of Arizona, USA 2011
Postdoctoral training Medical Research Johns Hopkins Medical Institution (JHMI) Baltimore, Maryland, USA 2005
General practitioner   Ministry of Public Health, Thailand 2002
M.D.   Mahidol University, Thailand 2003


Faculty/Institute/College
Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

Interesting Research Topics or Specialties
  1. Empathy
  2. Wellbeing, Burnout, Depression

Academic work as not part of the study for degree certificate and published and disseminated in accordance with the stipulated criteria regarding academic rank appointment in five retrospective years *

Types of Academic Work Title Standard Criteria and Weights Year of Publication
Published research work Dangprapai Y, Ngamskulrungroj P, Senawong S, Ungprasert P, Harun A. Development of a New Scoring System to Accurately Estimate Learning Outcome Achievements via Single, Best-Answer, Multiple-Choice Questions for Preclinical Students in a Medical Microbiology Course. J Microbiol Biol Educ. 2020 Feb 28;21(1):21.1.4. doi: 10.1128/jmbe.v21i1.1773 12 / 1 2020
  Imwattana K, Dangprapai Y, Ngamskulrungroj P. Active Learning Classes in a Preclinical Year May Help Improving Some Soft Skills of Medical Students. Siriraj Medical Journal. 2020;72(5):415-23. 12 / 1 2020
 Academic articles Thepwiwatjit S, Athisereerusth S, Lertpipopmetha W, Nanthanasub T, Dangprapai Y, Patient interviews improve empathy levels in the preclinical medical students. Siriraj Medical Journal. 2019;71(1):44-51. 11 / 0.4 2019