คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Pearls in medical education

Technology Enhanced Learning in the U.S.

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

 

 Technology Enhanced Learning in the U.S. เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

โดย ศ. ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
สามารถเข้าฟังการบรรยายผ่าน

 

 

  1. Poster
  2. VDO ย้อนหลัง