วิธีการสมัครเข้าสู่ Course online

วิธีการสมัครเข้าสู่ Course online

การสมัครเข้าสู่ Course online นั้น ผู้ใช้งานจะต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าสู่ Course online ได้ (ผู้ที่ Login ได้นั้นจะต้อง ยืนยันตัวตนใน E-mail ก่อน จึงจะ Login ได้) หลังจาก Login แล้ว ให้คลิกที่เมนู "คอร์สอบรมออนไลน์ > คอร์สที่เปิดอบรม"  (ดังรูปภาพที่ 1) เว็บไซต์จะแสดงรายชื่อโครงการอบรมที่เปิดให้สมัครเข้าเรียนออนไลน์ (ดังรูปภาพที่ 2)

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

จากนั้นเลือกโครงการที่ต้องการอบรม ระบบจะถามว่า "ต้องการลงทะเบียนเข้าอบรมโครงการ .................. ใช่หรือไม่" หากไม่ต้องการเข้าอบรม ให้กดที่ปุ่ม "Back" หากต้องการเข้าอบรม ให้คลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม Course online (ดังรูปภาพที่ 3 และ 4) 

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4

เมื่อคลิกที่โครงการที่สมัคร จะปรากฎ บทเรียน เอกสารประกอบการอบรม และแบบทดสอบ ให้ผู้อบรมได้ศึกษาต่อไป (ดังรูปภาพที่ 5 และ 6) 

รูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 6

Last modified: Wednesday, 20 September 2017, 5:51 PM