คู่มือการใช้งานระบบ

การเข้าหลักสูตรอบรม Online

  

ผู้เข้าอบรมจะต้องมี Username และ password โดย ผู้สมัครจะต้องมี SAPID (รหัสพนักงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) และ E-mail ของมหาวิทยาลัยมหิดล (...@mahidol.ac.th) เพื่อตรวจสอบสถานะว่าเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือไม่ (ดังรูปภาพที่ 1)

**หากต้องการใช้ E-mail ......@mahidol.edu กรุณาส่งข้อมูล SAPID, E-mail ที่ต้องการใช้ และ รูปถ่ายบัตรพนักงานมายัง E-mail : shee.mahidol@gmail.com เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ท่าน

*** หากท่านไม่มี E-mail .....@mahidol.ac.th หรือ .....@mahidol.edu และมีความประสงค์ต้องการใช้ E-mail ของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo และอื่น ๆ ท่านจะต้องทำหนังสือเพื่อขอใช้ E-mail อื่น ที่ไม่ใช่ E-mail ของมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  หรือ ทำเอกสารส่งมายังระบบ E-document ก็ได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ E-mail อื่น

รูปภาพที่ 1 

 

 หากกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ ออกมา จากนั้นกรอกข้อมูลที่เหลือให้ครบถ้วน สำหรับ Password ระบบจะทำการสุ่มรหัสผ่านให้อัตโนมัติ โดยจะได้รับรหัสผ่านทาง E-mail เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม "สร้าง Account ใหม่" เพื่อสมัครสมาชิก (ดังรูปภาพที่ 2)

register-pic2

รูปภาพที่ 2

จากนั้นผู้สมัครจะต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านทาง E-mail เป็นอันเสร็จขั้นตอนการสมัครสมาชิก

รูปภาพที่ 3

หลังจากที่ยืนยันตัวตนเสร็จ เมื่อทำการ Login ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากลืมรหัสผ่านท่านสามารถติดต่อเพื่อขอรหัสผ่านใหม่ ได้ที่ 024196637 คุณพงษ์พันธ์ 

รูปภาพที่ 4

ชมคลิปวิธีการสมัครสมาชิกเว็บไซต์


หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อศูนย์ SHEE โทร. 024196637, 0241999798 หรือส่ง Email : shee.mahidol@gmail.com โดยระบุ ID SAP ชื่อ-นามสกุล และรูปหน้าบัตรพนักงานของท่าน เพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านเป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ สามารถ inbox ใน Facebook ที่  Facebook : http://www.facebook.com/mahidol.shee

Last modified: Monday, 1 April 2019, 1:25 PM