ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม ผ่านระบบ Online

สำหรับบุคลากรสังกัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สนใจเข้าอบรมผ่านระบบ Online จะต้องทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เพื่อขอเข้าอบรมผ่านระบบ Online โดยระบุ

    1. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
    2. E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน
    3. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 2

จัดส่งหนังสือบันทึกข้อความฉบับจริงที่ได้รับการเซ็นอนุมัติจากต้นสังกัด มาที่ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ห้อง 656

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับหนังสือบันทึกข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจะจัดส่ง Username และ Password ไปให้ทาง E-mail ที่แจ้งมาในหนังสือบันทึกข้อความ

** สำหรับโครงการ Advanced skills for clinical teachers ผู้สนใจเข้าอบรม จะต้องผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers ก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers ได้

Download Form สำหรับใช้สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

 

Last modified: Monday, 29 October 2018, 2:38 PM