การสมัครเพื่อขอ Account Internet และ E-mail

การสมัครเพื่อขอใช้งาน Account Internet และ Email ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ http://muit.mahidol.ac.th/staff_retired_regis.htm เพื่อสร้าง Account ใหม่

หลังจากได้รับและเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากต้องการสมัครเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อมาที่ 024196637 หรือ 024199978 เพื่อแจ้ง E-mail ของท่านกับทางหน่วยงาน

Last modified: Thursday, 12 July 2018, 8:57 AM