ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ ของโรงพยาบาลร่วมสอน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม ผ่านระบบ Online

สำหรับบุคลากรที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลร่วมสอน ที่ทำข้อตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เฉพาะโครงการ Essential skills for clinical teachers และ Advanced skills for clinical teachers

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สนใจเข้าอบรมผ่านระบบ Online จะต้องทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เพื่อขอเข้าอบรมผ่านระบบ Online โดยระบุ

    1. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
    2. E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน
    3. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 2

จัดส่งหนังสือบันทึกข้อความฉบับจริงที่ได้รับการเซ็นอนุมัติจากต้นสังกัด มาที่ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ห้อง 656

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับหนังสือบันทึกข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจะจัดส่ง Username และ Password ไปให้ทาง E-mail ที่แจ้งมาในหนังสือบันทึกข้อความ

** สำหรับโครงการ Advanced skills for clinical teachers ผู้สนใจเข้าอบรม จะต้องผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers ก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers ได้

Download Form สำหรับใช้สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

รายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน

  

รายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน

  

ลำดับที่

หน่วยงาน

 Department

1

รพ.พหลพลพยุหเสนา

Phahon Phon Phayuasena Hospital

2

รพ.กระทุ่มแบน

Krathum Baen Hospital

3

รพ.นพรัตนราชธานี

Nopparat Rajathanee Hospital

4

รพ.พุทธชินราช

Buddhachinaraj Hospital

5

รพ.นครปฐม

Nakhon Pathom Hospital

6

รพ.ชัยนาทนเรนทร

Chai Nat Hospital

7

รพ.กลาง

Klang Hospital

8

รพ.ตากสิน

Taksin Hospital

9

รพ.สมุทรสาคร

Samut Sakhon Hospital

10

รพ.บ้านแพ้ว

Ban Phaeo Hospital

11

รพ.พระนารายณ์มหาราช

Phra Narai Maharaj Hospital

12

รพ.อุทัยธานี 

Uthai Thani Hospital

13

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

Charoenkrung Pracharak Hospital

14

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

Sawanpracharak Hospital

15

รพ.พระนั่งเกล้า

Pranangklao Hospital

16

รพ.เลิดสิน

Lerdsin Hospital

17

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

Somdet Phra Pinklao Hospital

18

รพ.ราชบุรี

Ratchaburi Hospital

19

รพ.ดำเนินสะดวก

Damnoen Saduak Hospital

20

รพ.สิรินธร

Sirindhorn Hospital

21

รพ.หัวหิน

Hua Hin Hospital

22

รพ.บ้านโป่ง

Banpong Hospital

23

รพ.โพธาราม

Photharam Hospital

24

รพ.มะการักษ์

Makarak Hospital

25

รพ.พิจิตร

Phichit Hospital

รายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน

Last modified: Friday, 21 June 2019, 2:23 PM