การบรรยายพิเศษ เรื่อง Communication for Collaboration

2561 c1 960 300

 

Communication for Collaboration
จะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน และทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ

 

โอกาศมาถึงแล้วที่ท่านจะได้รับการบรรยายพิเศษ จากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โดย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

 

จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เอกสารประกอบการอบรม

 

Part 1 and 2

 
ตอนที่ 1

 
ตอนที่ 2

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 3 and 4

 
ตอนที่ 3

 
ตอนที่ 4

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 5 and 6

 
ตอนที่ 5

 
ตอนที่ 6

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 7 and 8

 
ตอนที่ 7

 
ตอนที่ 8

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป

Part 9 and 10

 
ตอนที่ 9

 
ตอนที่ 10

หากต้องการดูตอนถัดไป ขอให้หยุด VDO ปัจจุบันก่อน แล้วจึงกด VDO ถัดไป