ข่าวและประกาศ


DiscussionStarted byRepliesLast post
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Fri, 10 Jan 2020, 10:03 AM
ประกาศจากหลักสูตร ฉ18 เรื่อง กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียน วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Tue, 24 Sep 2019, 10:38 AM
อัพเดตตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ปรับปรุงวันที่ 11 ก.ย. 2562) Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Wed, 11 Sep 2019, 9:46 AM
ประกาศฉบับที่ 17 - ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอรับทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Mon, 9 Sep 2019, 2:12 PM
งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4) Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Tue, 6 Aug 2019, 5:30 PM
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Tue, 6 Aug 2019, 5:20 PM
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Wed, 6 Mar 2019, 11:20 AM
ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อัพเดตใหม่ 17092018 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Fri, 19 Oct 2018, 9:13 AM
อภิธานศัพท์ Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Fri, 3 Aug 2018, 3:16 PM
ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับบ Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Mon, 8 Jan 2018, 1:28 PM
ประกาศ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ ตารางสอน เทอม 2/2560 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Sat, 16 Dec 2017, 12:48 PM
Graduate Research Forum 2018 Picture of SIHSE Admin SIHSE Admin 0 SIHSE Admin
Thu, 19 Oct 2017, 2:32 PM
ตารางสอนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 19 Sep 2017, 1:07 PM
Orientation M Sc HSE students: August 5, 2017 Picture of รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 0 รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
Sat, 5 Aug 2017, 8:34 AM
ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบสำหรับนักศึกษา Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 13 Oct 2016, 9:30 PM
เรียนเชิญ อาจารย์ และ นักศึกษา ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการอบรม Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 14 Sep 2016, 12:22 PM
ปรับตารางสอน SIHE 503 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 17 Aug 2016, 6:47 PM
ปรับตารางสอน วิชา SIHE 504 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 17 Aug 2016, 3:25 PM
ปรับตารางสอน SIHE 503 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 17 Aug 2016, 7:49 AM
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1 Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Thu, 11 Aug 2016, 3:52 PM
ปรับตารางสอน SIHE501 Picture of รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ 0 รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
Sun, 7 Aug 2016, 7:37 PM
ฟังกชั่น ขอรหัสผ่านใหม่ ผ่านหน้าเว็บไซต์ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Wed, 3 Aug 2016, 8:28 AM
Application Moodle mobile Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Mon, 1 Aug 2016, 9:37 AM
เปิดใช้งานเว็บไซต์ Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 14 Jun 2016, 8:47 AM
ประกาศจาก Admin Picture of Admin User Admin User 0 Admin User
Tue, 31 May 2016, 9:56 AM