ลงทะเบียน

 

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และ  แผ่นพับ หน้า 1 / หน้า 2

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ - 9 พ.ค. 62

4,200 บาท 

 รอบที่ 2

วันที่ 10 - 16 พ.ค. 62

4,800 บาท 

 สมัครหน้างาน

 

5,800 บาท 

 

 

 

จัดอบรมวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมสิรินทร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รับสมัครจำกัดจำนวน

 

 

โปรดอ่าน

สำหรับการลงทะเบียน "รอบที่ 2" และ "หน้างาน" จะคิดค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ

ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "รอบที่ 1"
และรับเอกสารประกอบการอบรมเป็น PDF File เท่านั้น

โรงพยาบาลร่วมสอนและคณะแพทย์ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียน "รอบที่ 1" ครึ่งราคา

กรณีชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ สามารถส่งผู้อื่นมาร่วมการอบรมแทนได้
โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้

  

 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน