ลงทะเบียน

 

 คลิกเพื่อลงทะเบียน

สำหรับผู้สมัครเข้าอบรมโครงการ Assessment workshop for clinical teachers
จะสร้างข้อสอบ MCQ และแนบไฟล์ในขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม
เพื่อใช้ประกอบการอบรม ในหัวข้อ Multiple-choice questions item development

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินค่าลงทะเบียน

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และ  แผ่นพับ หน้า 1 / หน้า 2

 

อัตราค่าลงทะเบียนต่อ 1 Part

ตัวอย่าง หากเลือก 3 Part จะเท่ากับ 2200+2200+2200 = 6600 บาท
หากเลือกไม่รับเอกสารประกอบการอบรม จะได้รับส่วนลด 200 บาท โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ทาง Website

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบการสมัคร

วันที่

Part 1

Part 2

Part 3

 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ - 27 ก.พ. 62

2,200 บาท 

2,200 บาท 

2,200 บาท 

 รอบที่ 2

วันที่ 28 ก.พ. - 6  มี.ค.  62

2,900 บาท 

2,900 บาท 

2,900 บาท 

 สมัครหน้างาน

 

3,700 บาท 

3,700 บาท 

3,700 บาท 

 

 

 

จัดอบรมวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 

ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รับสมัครจำกัดจำนวน

 

 

โปรดอ่าน

สำหรับการลงทะเบียน "รอบที่ 2" และ "หน้างาน" จะคิดค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ

ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "รอบที่ 1"

โรงพยาบาลร่วมสอนและคณะแพทย์ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียน "รอบที่ 1" ราคา 1200 บาท

กรณีชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ สามารถส่งผู้อื่นมาร่วมการอบรมแทนได้
โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้

  

 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน