ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เปิดให้สมัครแล้ววันนี้


Quick Link

 

ผู้สนใจเข้าอบรมกับศูนย์ SHEE สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์กำหนดการอบรมตลอดทั้งปีได้ที่นี่

โครงการอบรมที่เปิดให้สมัครได้แล้ววันนี้