เกร็ดความรู้ทางการศึกษา

Up

เกร็ดความรู้ทางการศึกษา

ความพึงพอใจของบัณฑิตแพทย์ต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษาของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การตัดเกรด
การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
ข้อผิดพลาดที่ควรระวังในการสร้างข้อสอบปรนัย
การสร้างข้อสอบปรนัย
การสอนทางคลินิกอย่างเร็ว
การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Providing Feedback)
การสอนกลุ่มย่อย
การสอนข้างเตียง
การพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับแพทย์ในเวชปฏิบัติ
การประเมินการสอนแบบให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Assessing the active learning activities in a lesson)
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)
การเตรียมเอกสารประกอบการสอนบรรยาย
การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจเรียน (Motivation)
การสอนบรรยายอย่างมีโครงสร้าง
การเตรียมการสอนบรรยาย (Preparing for a lecturer)
การจัดหมวดหมู่ของผลลัพธ์การศึกษา (Bloom's Taxonomy)
วัตถุประสงค์ของการสอน
การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแพทย์
 
 
Powered by Phoca Download

Login เพื่อดูย้อนหลัง

Welcome SHEE-website

Visitors Counter

618058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
271
1359
615379
3930
7088
618058

Your IP: 54.226.73.255
2019-04-20 17:24