ลงทะเบียน

 

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ และ  แผ่นพับ หน้า 1 / หน้า 2

หากต้องการสมัคร Part ที่ 2 จะต้องสมัคร Part 1 ด้วย โดยคิดค่าลงทะเบียนรวมกัน
ตัวอย่าง สมัครรอบที่ 1 [ Part 1 + Part 2 = 7700 บาท ]

>>> หากไม่รับเอกสารประกอบการอบรมแบบกระดาษ จะได้รับส่วนลด 200 บาท <<<

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบการสมัคร

วันที่

ราคา Part 1

ราคา Part 2

 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ - 2 ต.ค. 62

5,200 บาท 

2,500 บาท 

 รอบที่ 2

วันที่ 3 - 9 ต.ค. 62

6,200 บาท 

3,500 บาท

 สมัครหน้างาน

 

7,200 บาท 

4,500 บาท

 

 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าอบรม Part 2 จะต้องผ่านการอบรมใน Part 1 ก่อนจึงจะสามารถสมัครเข้าอบรม Part 2 ได้

 

จัดอบรมวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SIMR) ชั้น 12

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

Part 1 > รับสมัคร 40 ท่านเท่านั้น
Part 2 > รับสมัคร 35 ท่านเท่านั้น

 

 

โปรดอ่าน

สำหรับการลงทะเบียน "รอบที่ 2" และ "หน้างาน" จะคิดค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ

ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "รอบที่ 1"
และรับเอกสารประกอบการอบรมเป็น PDF File เท่านั้น

โรงพยาบาลร่วมสอนและคณะแพทย์ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียน "รอบที่ 1" ครึ่งราคา

กรณีชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ สามารถส่งผู้อื่นมาร่วมการอบรมแทนได้
โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้

  

 ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน