Thursday 20 June 2019

โครงการ ยกระดับทักษะการทำวิจัยทางการศึกษาขั้นต้น

 

 
โครงการ

เปิดให้บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางการศึกษา

การทำวิจัยทางการศึกษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด
หากคุณต้องการทำวิจัยทางการศึกษา
ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ อยากปรับตำแหน่งทางวิชาการ

สมัครเข้าร่วมอบรมกับเรา ท่านจะได้โครงการวิจัย พร้อมยื่นขอทุนอย่างแน่นอน

เข้าอบรมครั้งนี้ ท่านสามารถเขียนโครงการ และ ขอทุนวิจัยได้อย่างแน่นอน

ทำวิจัยสำเร็จ รับค่าตอบแทนสูงสุด 30,000 บาท
และสามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้ฟรี

 
วันที่อบรม

รับสมัครเพียง 10 ท่านเท่านั้น

อบรมครั้งที่ 1 : วันที่ พฤ. 2 - ศ. 3 สิงหาคม 2561
เรื่อง ประเด็นและแนวโน้มการสร้างหัวข้อวิจัยทางการศึกษา

อบรมครั้งที่ 2 : วันที่   จ. 3 - อ. 4 กันยายน 2561
เรื่อง การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา

 

 

poster