Saturday 20 April 2019

รู้จักองค์กร

เมนู พัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow gif - วิธีสมัครสำหรับ บุคลากรศิริราช
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow gif - วิธีสมัครสำหรับ บุคลากร รพ.ร่วมสอน และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow gif - วิชาเลือกเสรีนี้สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น

Tailor-made courses

 

บริการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน


► คำอธิบาย

• Tailor-made courses เป็นการให้บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะทางการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภายในหรือภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• หลักสูตร/หัวข้ออาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ จัดอยู่แล้ว หรืออาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะออกแบบมาเพื่อการเฉพาะตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ความลึกซึ้ง หรืออาจจะเป็นหัวข้อใหม่ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาและประสงค์ให้ศูนย์ฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้

• ระยะเวลา และรูปแบบการอบรม สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่ต้องการจัดอบรมจะต้องตกลงร่วมกับทีมงานของศูนย์

 


► วิทยากร


• มีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

• มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม

• มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในองค์กรต่าง ๆ

•ได้รับเชิญบรรยายในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และองค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ

 Link : CV รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์


 
ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายในคณะฯ
(อ่านรายละเอียด)
 
 
ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายนอกคณะฯ
(เร็ว ๆ นี้)
 

 ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมของ SHEE


 

ช่องทางการสมัคร

โครงการยกระดับทักษะการทำวิจัยทางการศึกษาขั้นต้น

โครงการ ยกระดับทักษะการทำวิจัยทางการศึกษาขั้นต้น

 

 
โครงการ

เปิดให้บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางการศึกษา

การทำวิจัยทางการศึกษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด
หากคุณต้องการทำวิจัยทางการศึกษา
ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ อยากปรับตำแหน่งทางวิชาการ

สมัครเข้าร่วมอบรมกับเรา ท่านจะได้โครงการวิจัย พร้อมยื่นขอทุนอย่างแน่นอน

เข้าอบรมครั้งนี้ ท่านสามารถเขียนโครงการ และ ขอทุนวิจัยได้อย่างแน่นอน

ทำวิจัยสำเร็จ รับค่าตอบแทนสูงสุด 30,000 บาท
และสามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้ฟรี

 
วันที่อบรม

รับสมัครเพียง 10 ท่านเท่านั้น

อบรมครั้งที่ 1 : วันที่ พฤ. 2 - ศ. 3 สิงหาคม 2561
เรื่อง ประเด็นและแนวโน้มการสร้างหัวข้อวิจัยทางการศึกษา

อบรมครั้งที่ 2 : วันที่   จ. 3 - อ. 4 กันยายน 2561
เรื่อง การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา

 

 

poster